​Coevorderstraatweg Noordscheschut krijgt opknapbeurt

Noordscheschut – De Coevorderstraatweg in Noordscheschut krijgt, in de belevenisgevoel van veel gebruikers, eindelijk een nieuwe asfalt laag. De lappendeken met vol met gaten en kuilen, zoals de weg al wordt genoemd in de volksmond, is al jaren een doorn in het oog van gebruikers.

Na vragen van het CDA aan aan B&W van Hoogeveen is besloten tot aanpak van de weg over te gaan. Het deel van de Coevorderstraatweg van de Weg om de Oost tot aan het Zwarte dijkje valt binnen het investeringsprogramma. Alle wegen die in dit programma zitten zijn technisch op het einde van de levensduur. Elk jaar worden deze wegen door een aantal medewerkers (van verschillende vakdisciplines) geïnspecteerd. Uit deze inspecties komen een aantal prioriteiten die worden voorgedragen voor een reconstructie. Als de schades aan deze wegen in de tussenliggende periode een gevaar opleveren voor de weggebruikers zullen deze worden hersteld vanuit het exploitatie budget.

Onderhoud en renovatie in 2018

Het onderhoud aan de diverse wegvakken wordt elk jaar voorgelegd en besproken met de diverse plaatselijke belangen/buurt- vertegenwoordigingen binnen onze gemeente. Het noodzakelijke onderhoud aan de Coevorderstraatweg (van het Zwartedijkje tot de Rieghoogtendijk) is in het voorjaar van 2017 besproken met plaatselijk belang Noordscheschut. Om werk met werk te maken en de overlast zoveel als mogelijk te beperken is besloten om zowel de onderhoudswerkzaamheden als ook de investeringswerkzaamheden in 2018 uit te voeren.

Het uit te voeren werk in 2018 bestaat dus uit twee delen: - Deel onderhoud Coevorderstraatweg (van het Zwartedijkje tot de Rieghoogtendijk), hier wordt alleen een nieuwe deklaag aangebracht. - Deel investeringen Coevorderstraatweg (van Weg om de Oost tot het Zwarte dijkje), hier vindt een reconstructie plaats. 

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.