Participatiewerkers 2012-2014 kunnen alsnog premie aanvragen

Hoogeveen - Inwoners van Hoogeveen die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014 bijstandsgerechtigd waren en in opdracht van de gemeente participatiewerkzaamheden hebben verricht kunnen alsnog een premie hiervoor aanvragen. Dit meld de gemeente in het Torentje van deze week.

Deze mededeling gaat over het werken op een Participatieplaats in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. In deze periode was de Verordening re-integratie en participatie 2012 van kracht. Volgens deze verordening was het mogelijk dat iemand met een bijstandsuitkering door de gemeente Hoogeveen, tijdelijk op een zogeheten ‘participatieplaats’ werd geplaatst. De participatieplaats was dan een onderdeel van het re-integratieplan van de betreffende werkzoekende. Oorspronkelijk stond hier geen verdere financiële tegemoetkoming (premie) tegenover. Kort geleden heeft de gemeente dat veranderd.
Er kan alsnog een premie worden uitbetaald voor de re-integratieactiviteiten die op een participatieplaats zijn uitgevoerd. De premie bedraagt € 1,00 voor elk uur dat er op een participatieplaats is gewerkt. De premie bedraagt maximaal € 95,00 per maand en maximaal € 764,00 per jaar.

Wanneer u in de genoemde periode op een participatieplaats onbetaald werk hebt gedaan en alsnog voor de premie in aanmerking denkt te komen, kunt u deze tot en met 1 februari 2017 aanvragen bij Het Werkplein in Hoogeveen, Dekkerplein 1, 7901 BZ Hoogeveen. De aanvraag moet gericht zijn aan Lina Hoogesteger. U kunt uw aanvraag ook per e-mail doen. Gebruikt u dan het volgende e-mailadres: participatieplaats@Hoogeveen.nl.

Voor een vlotte behandeling van uw aanvraag vraagt de gemeente u om duidelijk uw naam en burgerservicenummer (BSN) aan te geven en eventueel uw geboortedatum. Het is prettig (maar niet beslist noodzakelijk) wanneer u verder kunt aangeven:

  • in welke periode u op een participatieplaats hebt gewerkt,
  • bij welke organisatie u toen hebt gewerkt.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op dat de premie alleen geldt voor onbetaald werk dat is verricht op een participatieplaats, in opdracht van de gemeente Hoogeveen . Vrijwilligerswerk geeft geen recht op de premie. Ook niet wanneer de gemeente ermee heeft ingestemd dat u dat vrijwilligerswerk doet.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.