​Kenniscafé over kansen (on)gelijkheid in het onderwijs

Hoogeveen – Kansen (on)gelijkheid in het onderwijs is actueel thema, ook in de regio Hoogeveen. Op woensdag 28 juni organiseren RSG Wolfsbos en Alfa-college voor de tweede keer een “Kenniscafé” om dit thema in breed perspectief te bespreken.

Kansen (on)gelijkheid in het onderwijs

De Drentse onderwijsmonitor gaf vorig jaar aan dat er in Drenthe bovenmatig veel kinderen naar het VMBO worden verwezen in vergelijking tot landelijke cijfers. Is er in Drenthe sprake van een lagere inschatting van de capaciteiten van leerlingen of juist een meer beroepsgerichte attitude? Eind 2016 verscheen een rapport van de onderwijsinspectie waaruit blijkt dat kinderen van ouders met een lage opleiding een minder hoge opleidingen volgen dan kinderen van ouders met een hoge opleiding. Recenter nog schreef het Dagblad van het Noorden dat in Drenthe fors minder kinderen op het Vwo zitten dan landelijk. De commissaris van de Koning van Drenthe sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over “schouders onder het onderwijs”. Naast successen in de provincie noemde hij onder andere 45.000 laaggeletterden in Drenthe. Vragen en redenen genoeg om juist dit thema te kiezen voor het Kenniscafé.

Gastsprekers

Tijdens het Kenniscafé zijn ook Agnes Wolbert (Tweede Kamerlid PvdA) en Klaas van Veen (hoogleraar Onderwijskunde Rijksuniversiteit Groningen) uitgenodigd. Gezamenlijk wordt besproken hoe van ongelijke kansen gelijke kansen gemaakt kunnen worden en wat dit concreet betekent voor de aanpak van het onderwijs.

Kenniscafé 28 juni

Iedereen is van harte welkom tijdens het Kenniscafé op woensdag 28 juni van 16.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Locatie: RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek (Wolfsbosstraat 3 te Hoogeveen).